Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for Martie 2010

BUCURII DE SCRIITOR- BUCURII DINTR-UN SAT  BUCOVINEAN

Primăria calafindeşti Calafindeşti a oferit Diplome de excelenţă personalităţilor care şi-au adus aportul în cadrul promovării literaturii, culturii şi tradiţiilor bucovinene.

Editura Lidana a oferit Diplome de excelenţă Managerului de proiect Simina Silvia Şcladan şi participanţilor la Proiectul de carte Carţi şi gânduri în dar, pentru creaţiile publicate în volumul de poezii şi cântece pentru copii „Universul bucuriei”.

Reclame

Read Full Post »

Am găsit AICI acest frumos articol scris despre satul meu natal, despre oamenii din Calafindeşti şi despre cum au ales ei să petreacă ziua de Buna vestire. Vă mulţumesc domnule Liviu Clement pentru clipele preţioase în care aţi poposit în această comunitate şi pentru cuvintele şi gândurile pe care ni le-aţi împărtăşit:

Bună ziua!

vă spun şi eu dragii mei cititori.

Avem nevoie să comunicăm, să ne privim în ochi, să ne bucurăm că suntem vii şi putem să mai facem ceva pe acest pământ.

Read Full Post »

TRIPLĂ LANSARE DE CARTE LA CALAFINDEŞTI

Joi 25 martie 2010, în cadrul Ateneului Popular din localitatea Calafindeşti a avut loc  o triplă lansarea de carte  în cadrul activităţii „Întâlnirea literară bucovineană”, activitate organizată de Primăria şi Consiliul Local al Comunei Calafindeşti, Şcoala cu clasele I-VII Calafindeşti şi Biblioteca Comunei Calafindeşti.

Evenimentul a fost coordonat de domnul Loghin SaviucPrimarul comunei Calafindeşti, având ca invitaţi de onoare:

– domnul Petru Bejinariu din cadrul  Societaţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina,

 domnul Liviu Clement-redactor şef al cotidianului Crai nou,

-părintele Mircea Dabâca -preotul paroh al Comunie Calafindeşti

Evenimentul s-a bucurat de  îndrumarea profesională a conducerii celor două instituţii educative importante din localitate:

-doamna Diaconescu Minodora-directoarea Şcolii cu clasele I-VIII Calafindeşti

-doamna Silvia Morari– directoare a Bibliotecii din Calafindeşti

Autorii de poezie prezenţi la acest inedit eveniment cultural bucovinean au fost:

-Micuţa poetă Diana-Ştefana Şcladancoautoare în volumul de poezii şi cântece pentru copii „Universul bucuriei”.

Poetul Dan Iordachecoautor în volumul de poezii „Izvoarele vieţii” şi autorul volumului de poezii Achtung maybe;

Poeta Lăcrămioara Maruneac – coautoare în volumul de poezii şi cântece pentru copii „Universul bucuriei”

Poeta Simina Silvia Şcladan-originară din Calafindeşti- coordonatoarea de proiect şi coautoare în volumul de poezie „Izvoarele vieţii” şi volumul de poezii şi cântece pentru copii „Universul bucuriei” , care a venit în faţa consătenilor cu volumul propriu de poezii „Petale din lumină” pe care l-a dăruit tuturor participanţilor la festivitate.

Alături de oficialităţile locale au fost invitaţii şi dascălii care timp de peste 40 de ani au educat elevii din Calafindeşti.

Doamna profesoară de română Maria Chideşa:

Domnul profesor de matematică Radu Cazacu:

Pe tot parcursul festivităţii pe peretele lateral al sălii Ateneului din Calafindeşti au fost proiectate imagini din volumele de poezii Petale din lumină, Izvoarele vieţii şi Universul bucuriei.

Partea a doua a evenimentului a debutat cu recitalul „Micuţului toboşar” Cosmin Diaconescu, care a interpretat la pianina electronică câteva melodii în deschidere:

Poeziile din volumele prezentate au fost recitate de cei mai tineri muguri ai Calafindeştiului, îmbrăcaţi în frumoasele costume naţionale bucovinene: preşcolarii Grădiniţei din Calafindeşti

şi de elevii şcolii Generale cu clasele I-VIII sub directa îndrumare a doamnei învăţătoare Profira Caciur:

Poeziile susurau din glasul micilor interpreţi ca un izvor de apă proaspătă

sub privirile pline de încântare ale părinţilor şi ale invitaţilor:

Un moment închinat sărbătorii religioase din 25 martie a fost realizat de grupul vocal „Buna vestire” condus de doamna profesoară de religie Carmen Diaconu:

Au urmat poeziile interpretate de „Micii bibliotecari” şi  elevii din calsele V-VIII:

Apoi au urcat pe scenă înterpreţii din Ansamblul folcloric Bucovina din Calafindeşti:

Ca o încununare a întregului eveniment, chiar în acestă zi s-au sărbătorit cei 30 de ani de slujbă cu evlavie şi har a părintelui Mircea Dabâca, în folosul enoriaşilor din Calafindeşti:

S-au acordat diplome de excelenţă pentru personalităţile care au contribuit la promovarea literaturii şi culturii tradiţionale bucovinene.

 

După oferirea autografelor, au fost donate mai multe cărţi Bibliotecii din Calafindeşti şi după cum se poate vedea, cărţile cu autografele autorilor au ajuns deja pe rafturile bibliotecii din Calafindeşti:

Poeta Simina Silvia Şcladan alături de profesoara de română Maria Chideşa, Minodora  Diaconescu- directoarea scolii din Calafindeşti  şi doamna bibliotecară Silvia Morari:

Cuvântul de deschidere:

Bine v-am găsit şi bine ne-am întâlnit la acest eveniment atât de special!

Mulţumesc pentru bucuria şi onoarea de a-mi fi alături la lansarea celor trei volume de carte:

-Petale din lumină

-Izvoarele vieţii

-Universul bucuriei

Deşi prin firea lucrurilor a trebuit să plec din satul meu natal, am purtat în inimă, oriunde m-am aflat, frumuseţea şi farmecul acestui  colţ de Bucovină, a acestui „Colţ de Rai” cu pădurile răcoroase, cu apele şi pământul bogat, dar mai ales cu oameni minunaţi, harnici, sensibili şi ospitalieri.

Aici îşi au izvorul versurile mele, aici în Calafindeşti, o lume de care niciodată nu m-am despărţit cu inima.

De aici, din Calafindeşti s-au ridicat personalităţi marcante în diferite domenii în ţară sau dincolo de hotarele ei:

-pictoriţa  Zamfira Bârzu, Artist plastic de largă respiraţie spirituală, Lector Universitar Doctor la Universitatea de Arte IASI, Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design, Absolventă a Universităţii de Arte “George Enescu” din Iaşi, specialitatea Pictură, Doctor în domeniul “Arte Vizuale”, Universitatea de Vest Timişoara,

 -matematicianul Vasile Lauric, associate professor la “Agricultural and Mechanical University -Florida”,

Codruţa Morari –asistent universitar la Harvard University,

Cristina Lauric – Doctorand în arte Plastice

– copiii părintelui Dabâca Mircea care ocupă funcţii importante în Belgia, Doru Diaconescu, Viorel Rusu, Dorina Rusu etc.

-Micul toboşar Cosmin Diaconescu, oamenii din  Fanfara din Calafindeşti şi Ansamblul Folcloric Bucovina , Grupul de dans

– mulţi sportivi campioni naţionali şi europeni : Florin Lauric, Irina Lauric, Cristina Frîncu, Ramona Herman, Mădălina  Alexei

– domnul  ing. Loghin Saviuc precum şi actualele cadre didactice care majoritatea sunt din Calafindeşti.

Mulţumesc lui Dumnezeu că şi eu aparţin acestor locuri.

Mulţumesc lui Dumnezeu că în această zi sfântă ne-a înlesnit bucuria de a fi împreună.

Mulţumesc mult celor care s-au implicat şi au organizat  festivitatea de astăzi fără de care reuniunea de astăzi nu ar fi fost posibilă:

-domnul primar Loghin Saviuc, Părintele paroh Mircea Dabâca, doamna directoare Minodora Diaconescu, doamna bibliotecară Silvia Morari, cadrele didactice, elevii şi toţi consătenii care îmi sunt acum alături la acest  frumos eveniment cultural.

În aceeaşi măsură mulţumesc invitaţilor mei de onoare ce-mi sunt martori şi sprijin în “arderea” emoţiilor mele interioare: domnul profesor Petru Bejinariu, domnul redactor şef al cotidianului Crai Nou-Suceava, poetul Dan Iordache, doamna Lăcrămioara Maruneac, profesorii mei: Maria Chideşa, Lenuţa Mateiciuc şi Radu Cazacu.

“Trece timpul prin noi, pe lângă noi şi peste noi oricum, dar noi  nu putem trece oricum prin timp!”

-reflecţie personală, devenită pentru mine principiu de viaţă.

Lansarea de carte de astăzi este tocmai expresia acestui principiu care mă va călăuzi până la capăt în această viaţă.

Sunt fericită să întâlnesc aceste noi mlădiţe din Calafindeşti, atât de mulţi copii care vor creşte şi vor înflori vegheaţi de părinţi responsabili meniţi cu har, pasiune şi dăruire.

Am descoperit deja tinere talente care prin creaţiile lor pot concura alături de alţi scriitori la diferite concursuri şi festivaluri literare şi poate în curând să fie publicaţi în viitoarele cărţi dedicate copiilor şi nu numai.

Simina Silvia Şcladan

Read Full Post »

„Buna-Vestire făcută Mariei inaugurează „plinirea timpului” (Gal 4, 4), adică împlinirea făgăduinţelor şi pregătirilor venirii lui Hristos. Maria este chemată să-l zămislească pe Fiul lui Dumnezeu. Încuviinţând, a devenit Născătoare de Dumnezeu.

Uimindu-se de cele petrecute cu Maria, Sfântul Augustin îşi imaginează că se adresează îngerului, întrebând: „Spune-mi, îngere, de ce s-a petrecut aceasta cu Maria?”. Îngerul îi arată că răspunsul este cuprins chiar în cuvintele salutului: „Bucură-te, cea plină de har!” (cf. Sermo 291, 6). Origen observă că niciodată un asemenea titlu nu a fost dat unei fiinţe omeneşti şi nu mai apare în niciun alt loc din Sfânta Scriptură (cf. In Lucam 6, 7).

Maria primeşte cu disponibilitate „valul de iubire” a lui Dumnezeu care se revarsă în ea. Şi prin aceasta este o ucenică desăvârşită a Fiului ei, care, în ascultare faţă de Tatăl, îşi împlineşte libertatea şi tocmai astfel îşi exercită libertatea, ascultând.”

Joi 25 martie în localitatea Calafindeşti, jud. Suceava, a avut loc o triplă lansare de carte.

-Petale din lumină

-Universul bucuriei

-Izvoarele vieţii

în cadrul „Întâlnirii literare Bucovinene”.

Fiind zi de mare sărbătoare religioasă au fost invitaţi copiii din Grupul vocal „Buna  vestire” condus de doamna profesoară Carmen Diaconu pentru a interpreta câteva cântece creştine:

Vă mulţumim dragi copii pentru dăruirea cu care aţi interpretat aceste cântece de sărbătoare.

Read Full Post »

După o iarnă geroasă în sfârşit a venit primăvara.

Codrii Bucovinei s-au umplut de flori.

Din satul meu natal Calafindeşti am primit câteva imagini care mi-au adus aminte de copilărie…de învăţătorul meu Iacob Mateiciuc care ne îndemna să descoperim cele mai frumoase flori din pădure.Doamna învăţătoare Profira Caciur reuşeşte să transmită  mai departe copiilor de azi aceste frumoase tradiţii.

A inflorit din nou pădurea-n primăvară

Fericiţi copiii care au parte de dascăli devotaţi care reuşesc să le inducă elevilor dragostea faţă de pădure, un dar preţios care îi va ajuta pe viitorii oameni mari să trăiască în armonie cu natura.

Read Full Post »

Anul trecut am fost în Grecia şi în Muzeul de pe Marele Meteor am găsit  obiecte tradiţionale greceşti care sunt foarte asemănătoare cu cele din România.

Doamna care ne explica, ghida noastră ne-a spus că poporul român şi poporul grec au avut aceleaşi rădăcini.

De curând am primit pe e-mail acest articol:

 
„M-am intrebat de multe ori care este motorul schimbarilor pozitive intr-o societate şi trebuie sa recunosc ca de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuza sa accepte un adevar relativ, mincinos, contestabil.
>
>Ei sunt cei ce nu sunt legati de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei care cauta un adevar absolut… Deci pe ei ii indemn sa-si intrebe profesorii de istorie si de limba romana:
>Cat la suta din Dacia a fost cucerita de romani?
>si daca profesorul stie raspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se intindea de la vest la est, de la lacul Constanta-Elvetia de azi si pana dincolo de Nipru), urmeaza alta intrebare:
>Cati ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei?
>si daca profesorul va raspunde: numai 164 ani, atunci puteti merge la urmatoarea intrebare:
>Soldatii „romani” chiar veneau de la Roma si chiar erau fluenti in limba latina?
>Aici le va fi si mai greu sa va raspunda, caci acei soldati „romani” vorbeau orice limba numai latina nu! Cohortele aflate pe pamantul Daciei cuprindeau soldati din diferite parti ale imperiului roman, uneori foarte indepartate. Gasim Britani din Anglia de azi, Asturi si Lusitanieni din peninsula Iberica, Bosporeni din nordul Marii Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din partile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reti din partile Austriei si Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, pana si Numizi si Mauri din nordul Africii (C.C.Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).
>Si ultima intrebare:
>Cum a fost posibil ca intr-un asa de scurt interval istoric TOATA populatia Daciei sa-si uite limba si sa invete o limba noua, limba latina, de la niste soldati „romani” care nici ei nu o vorbeau?
>Cand toate popoarele civilizate din lume initiaza, desfasoara si promoveaza valorile istorice care le indreptatesc sa fie mandre de inaintasii lor, gasim opinia unor astfel de „adevarati romani”, care, nici mai mult, nici mai putin, spun despre formarea poporului daco-roman: „Soldatii romani au adus femeile si fetele dace in paturile lor si asa s-au nascut generatii de copii, care invatau numai limba latina de la tatal lor!!?? soldatul „roman”…
>Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug si de pe Nipru, acele sotii si fete de traco-geti si carpi, de la sute si sute de kilometri departare ca sa fie „fecundate” de soldatii „romani”?
>
>Dupa parerea stimabililor, femeile daco-gete erau si „curve”, ba chiar si mute, nefiind in stare sa-si transmita limba stramoseasca copiilor lor! Cat despre noi, urmasii lor, cum ne-am putea numi altfel decat „copii din flori” aparuti dintr-o aventura amoroasa a intregii populatii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu „mandrie”, asteptand aparitia „samburilor” noului popor si grabindu-se, intre timp, sa invete cat mai repede si mai bine noua limba, limba latina, cand de la sotii, cand de la fiicele lor (iubite ale soldatilor romani cuceritori) ba chiar si direct, de la soldatii romani navalitori ce le-au injosit caminele….
>
>La Centrul Cultural Roman, pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o alta somitate, de origine romana, prof. dr. in arheologie Ioan Pisso, ca dacii au invatat latina, de la romani, prin baile de la Sarmisegetuza lui Traian!
>
>De ce prin baile romane si de la niste soldati cam fara haine pe ei?!
>
>Nu prea stiu ce a vrut sa spuna stimabilul profesor din Cluj despre barbatii daci, dar cred ca nici un roman, nici macar in joaca, nu are voie sa faca o astfel de afirmatie decat daca… de fapt tot dansii ne spun ca ne tragem din „doi barbati cu… brate tari”! Astfel de declaratii „istorice” te fac sa-ti doresti sa fii orice, numai roman nu!
>
>Domnilor, Dacia a fost cotropita de romani in proportie de numai 14% si pentru o perioada istorica foarte scurta, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost calcat de picior de legionar roman.
>Este greu de crezut ca intr-o asa de scurta perioada istorica, dacii sa fi invatat latina, fara ca pe 86% din teritoriul lor sa-i fi intalnit pe soldatii romani. Dar daca nu de la romani au invatat dacii latina, atunci de la cine? – se intreaba aceiasi demni urmasi ai lui Traian…
>
>Herodot ne spune ca, cel mai numeros neam din lume, dupa indieni, erau tracii. Iar Dio Casius ne spune si el: „Sa nu uitam ca Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian si Decebal au fost razboaie fratricide, iar Tracii au fost Daci”. Faptul ca dacii vorbeau „latina vulgara”, este „un secret” pe care nu-l stiu numai cei ce refuza sa-l stie.
>
>”Cand sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit talmaci”, afirma Densusanu si asta schimba totul. Deci, dacii si romanii vorbeau aceeasi limba! Daca astazi se considera ca 95% din cunostintele acumulate de omenire sunt obtinute in ultimii 50 de ani, sa vedem cum si notiunile noastre despre istoria poporului daco-roman pot evolua.
>
>Cand nu de mult s-a publicat teoria evolutiei speciei umane in functie de vechimea cromozomiala, s-a ajuns la concluzia ca „prima femeie” a aparut in sud-estul Africii. Urmatorul pas urias a fost in nordul Egiptului, iar de aici, in Peninsula Balcanica.
>
>Cand profesoara de arheologie lingvistica Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles, California, a inceput sa vorbeasca despre spatiul Carpato-dunarean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a inceput sa existe, am fost placut surprins si m-am asteptat ca si istoricii nostri sa reactioneze la fel.
>
>Dar, din partea lor am auzit numai tacere. Cand profesorii Leon E. Stover si Bruce Kraig in cartea „The Indo-European heritage”, aparuta la Nelson-Hall Inc., Publishers, 325 West Jack son Boulevard, Chicago, Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europa a mileniului 5 i.d.H., care-si avea locul in centrul Romaniei de azi, sa nu fim mandri?
>
>Cand studiile de arheologie moleculara ne indreptatesc sa ne situam pe primul plan in Europa ca vechime, nu-mi este usor sa le raspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent altii despre noi si nici macar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomiale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea materna a unor mumii vechi de sute si mii de ani.
>
>Teoria genoamelor situeaza spatiul carpato-dunarean ca fiind, nici nici mai mult nici mai putin decat,locul de unde a inceput Europa sa existe, locul unde acum 44.000 de ani sosisera primele 3 Eve si primul Adam… Cand am scris „Epopeea Poporului Carpato-dunarean” si volumele „Noi nu suntem urmasii Romei”, „In cautarea istoriei pierdute” si „Calatorie in Dacia – tara Zeilor”, m-am bazat pe astfel de cercetari, dar si pe cartea unei somitati in domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford, Anglia, caruia i se publica, in anul 1993, la Barnes & Noble Books, New York, „The History of Civilization” , „The Aryans”.
>El exploreaza intr-un mod fascinant originea si difuzarea limbilor in Europa preistorica. Intre paginile 176-177 publica si o harta aratand leaganul aryenilor in timpul primei lor aparitii; si minune mare, spatiul Carpato-dunarean este cel vizat!
>
>Cand roata, plugul, jugul, caruta cu doua, trei si patru roti apar pentru prima data in lume pe teritoriul nostru, dacic, cand primul mesaj scris din istoria omenirii se gaseste tot pe teritoriul nostru, la Tartaria (vezi Google si Wikipedia), cand primii fermieri din Europa sunt descrisi pe acelasi spatiu, intr-o perioada cand Anglia abia se separa de continent si din peninsula devenea insula – 6,500 i.d.H., (vezi John North, „A new interpretation of prehistoric man and the cosmos”, 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ti vine a crede ca tocmai cei pentru care aduni aceste informatii formidabile despre poporul si spatiul pe care il ocupa tara noastra, te deceptioneaza!
>
>Nu de mult, la Primul Congres International de Dacologie, Bucuresti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor in istorie Augustin Deac ne vorbea despre „Codex Rohonczy” (vezi Google), o cronica daco-romaneasca, insumand 448 pagini, scrisa in limba romana arhaica, „latina vulgara”, cu alfabet geto-dac! Pe fiecare pagina se aflau scrise circa 9-14 randuri.
>
>In text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezinta diferite scene laice si religioase. Directia scrierii estede la dreapta la stangasi textul se citestede jos in sus. Descoperim ca in bisericile vechi, daco-romanesti, cultul ortodox se exercita in limba „latina vulgara”, chiar pana in secolele XII-XIII, cand s-a trecut la oficierea cultului in limbile greaca si slavona.
>Codexul cuprinde mai multe texte, ca „Juramantul tinerilor vlahi”, diferite discursuri rostite in fata ostasilor vlahi inaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronica privind viata voievodului Vlad, care a condus Vlahia intre anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, condusi de Vlad asupra pecenegilor, insotit de note muzicale etc.
>
>Atunci se mira si se intreaba, pe buna dreptate, domnul profesor doctor in istorie Augustin Deac: „De ce institutele de specialitate ale Academiei Romane au ramas pasive la descoperirea si descifrarea acestui document istoric, scris in limba dacoromana, latina dunareana, intr-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult inaintea celui latin al romanilor?”
>
>Dar, dupa orientarea ideologica ce o au, cei sus amintiti ar fi preferat ca acest diamant sa nu se fi descoperit. Academia Romana ar fi trebuit sa organizeze o mare sesiune stiintifica cu caracter nu numai national, cat mai ales international. Dar si ei, la fel ca si „romanii adevarati”, vajnici urmasi ai lui Traian, vor sa arate omenirii ce inseamna sa fii umil si sa-ti dispretuiesti stramosii, trecutul si neamul…
>
>Faptul ca NOI, Romanii, suntem stramosii tuturor popoarelor latine si nicidecum o ruda marginala a latinitatii, ar trebui sa ne faca sa ne mandrim si nicidecum sa cautam contra argumente, precum cei lipsiti de intelepciune care isi taie cu sarg craca de sub picioare.. ”

Probabil articolul este scris de D-nul Dr. Napoleon Savescu, o istorie a noastra (a romanilor) un pic diferita de ce am invatat…

Read Full Post »

sare_amara00.jpg
Curatarea intestinului gros

 
Majoritatea produselor toxice din organism sunt eliminate prin aparatul renal si intestinul gros.Intestinul gors prezinta o flora microbiana ce produce, printre altele vitaminele K si B12.Distrugerea florei va atrage instalarea starii inflamatorii, anemia si aparitia microhemoragiilor. Daca aceasta flora este distrusa, toxinele, in loc sa fie eliminate din corp, vor patrunde in sange, intoxicand celulele.
Se recomanda curatarea intestinului gros pe parcursul a 5 saptamani(cu o singura pozibilitate de repetare pe an), dupa urmatoarea schema:
In 2 L de apa fiarta si racita, se dizolva o lingura cu sare amară. Este indicat ca tratamentul sa se faca dimineata, intre orele 5-7 sau seara, inainte de culcare.
Cei 2L de apa fiarta amestecata cu sare amară, se vor bea inghititura cu inghititura, pe parcursul a 1-2 ore, dupa urmatoarea schema:

-in prima saptamana
-in a 2-a saptamana
-in a 3-a saptamana
-in a 4-a saptamana
-in a 5-a saptamana

in fiecare zi
o zi da, una nu
o zi da, doua nu
o zi da, trei nu
o data pe saptamana
In aceasta perioada, se va manca regulat, dar fara carne si lactate
De asemenea sunt indicate microclismelecu ceai de pojarnita si tataneasa sau musetel, insa nu trebuie sa se abuzez, deoarece se pot produce traumatisme ano-rectale.

 

Curatarea ficatului
Datorita multiplelor si importantelor functii pe care le are, ficatul este considerat “laboratorul organismului”.Cura de detoxifiere a ficatului este recomandata mai ales oamenilor bolnavi, cel putin o data pe an si maxim de 4 ori.
Curatarea ficatului va fi facuta intotdeauna dupa curatarea intestinului. Ficatul trebuia pregatit prin consumul exclusiv al alimentelor vegetariene si un regim ordonat de viata.

In prima zi : clisma evacuatorie, fara a manca nimic, dar se poate bea suc de mere , in cantitatea dorita.
In a doua zi : la fel
In a 3-a zi : ca si in primele doua, insa sucul de mere se bea pana la ora 19, cand se aplica pe regiunea ficatului o sticla cu apa caldainfasurata intr-un prosop.Apoi, din 15 in 15 minute, se iau cate 3 linguri de ulei de masline si imediat 3 linguri de suc de lamaie, timp de 2 ore, pana la orele 21, cand se ia de pe regiunea ficatului si sticla.Eliminarea toxinelor si a pietrelor are loc in timpul a 3 proceduri consecutive. Dupa eliminarea toxinelor si a pietrelor, se va face o clisma si se ia un pranz usor 😮 ceasca cu orez sau fructe, iar peste 12 ore se mai face o clisma.
Timp de o saptamana, se recomanda un regim strict vegetarian. In primul an procedura se repeta de 4 ori, ulterior o singura data pe an.
Curatarea rinichilor
Curatarea rinichilor se face pe parcusrul unei saptamani, vara, si se poate repeta dupa 2-3 saptamani.In aceasta perioada se vor consuma numai pepeni si paine neagra. Este indicat sa se efectueze curatarea rinichilor in faza lor de bioritm, intre 2 si 3 noaptea, cand se face o baie fierbinte si se consuma pepeni cu paine.
 
CURATATI-VA RINICHII CU 1 LEU

Anii trec si rinichii nostri filtreaza sangele inlaturand sarea, otravurile si alte lucruri nedorite care intra in corpul nostru. 
Cu timpul sarurile se acumuleaza si e nevoie sa-i curatam.
Cum se face asta?  Este foarte simplu.
Luati un manunchi de patrunjel si spalati-l bine.
Apoi taiati in bucati mici, puneti-l intr-un vas, turnati apa curata peste el si fierbeti timp de 10 minute.
Apoi lasati sa se raceasca, strecurati si puneti intr-o sticla curata pe care o veti pastra in frigider .
Beti un pahar pe zi si veti observa ca toata sarea si otrava acumulata in rinichi se elimina prin urina.
De asemenea veti observa diferenta pe care nu ati mai simtit-o pana acum.
Patrunjelul este cunoscut ca cel mai bun tratament pentru rinichi si este natural!
 

Curatarea articulatiilor
Curatarea articulatiilor ajuta la eliminarea sarurilor si a depunerilor din articulatii (frecvente in spondiloze, artroze, poliartroze, etc). Curatarea articulatiilor se face obligatoriu dupa curatarea intestinelor.
5 grame frunze de dafin se pun in 300 ml apa si se fierb 5 min, apoi se pun pentru 3-4 ore intr-un termos. Acest continut va fi baut cu ingitituri mici pe parcursul a 12 ore. Procedura se repeta timp de 3 zile consecutiv, iar peste o saptamana se poate repeta. In primul an procedura se va repeta de 4 ori pe trimestru, apooi o data pe an.

Curatarea limfelor
Pentru curatarea limfelor, se folosesc:

900 ml suc de grepfrut:
200 ml suc de portocale;
200 ml suc de lamaie;
2 litri apa decongelata.
Dimineata, se pregatesc 100 ml apa decongelata care se amaesteca cu o lingura de sare si se beau pe somacul gol.Imediat se face o baie sau un dus fierbinte.Dupa baie, din 30 in 30 min, se beau cate 100 ml din sucurile amestecate cu apa decongelata. Procedura se repeta 3 zile la rand.
Apa decongelata se obtine astfel : se pun la congelator 2l de apa la inghetat, apoi se dezgheata si se consuma.

 

Curatarea vaselor (artere, vene)
Pentru curatarea vaselor, sunt necesare urmatoarele: un pahar de seminte de marar, 2 linguri valeriana (radacina maruntita) si 2 pahare de miere naturala. Toate acestea se amesteca, se pun intr-un termos si peste ele se toarna pana la 2 litri de apa clocotita, se pastreaza 24 ore in termos, apoi se strecoara si se ia o lingura din 30 in 30 minute.

Curatarea sangelui
In fiecare zi se va face un amesec din : 2 lingurite de otet de mere amestecate intr-un oahar cu apa.Procedeul nu poate fi aplicat bolnavilor cu gastrita hiperacida si celor ulcerosi.
Vascul este foarte recomandat in tulburarile cardiace, hemostazice, redreseaza tensiunea arteriala.Vascul se pregateste doar ca extract rece: 1-2 lingurite de vasc maruntit se pun in 250 ml apa rece si se lasa pana a doua zi, cand preparatul se incalzeste usor, se strecoara si se bea in 2-3 reprize cu inghitituri mici.
Leurda este una dintre cele mai depurative plante, curata sangele, combate arteroscleroza.

Tinctura de nuci verzi curata sangele si il subtiaza.
Papadia fluidifica sangele si are rol depurativ.
Rostopasca are rol hematopoetic si depurativ.

De un real folos pentru curatarea sangelui si revitalizarea intregului organism , se dovedeste a fi, inlocuirea unei mase pe zi cu un regim de cruditati (salate de legume si fructe proaspete) sau aplicarea acestui regim alimentar o zi pe saptamana

Mesaj primit prin e-mail de la Doiniţa D

Read Full Post »

Older Posts »