Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for Mai 2009

 COPERTA CARTE 1

           Volumul Izvoarele vieţii reuneşte oameni şi cântece, oameni şi vise, oameni şi dăruire.

Cum altfel putem vorbi despre aceşti iubitori de frumos care dăruiesc cu atâta căldură lumină din lumina lor, pentru a transmite omenirii clipe de purificare, clipe de iubire, clipe de înţelepciune?!

            Doresc sincer, ca miezul cuvintelor curat măiestrite de dragii noştri colegi, să vibreze cu o adâncă rezonanţă în sufletul  cititorului şi să zămislească în trăirile  omului frumos, împlinire, linişte şi armonie.
Îi apreciez mult pe autorii acestui volum, un nou volum al prieteniei …

 SILVIA SIMONA BODEA
ARISTIŢA BUCIU STOIAN
FLOAREA CĂRBUNE

CRISTINA CĂRBUNE
VALERIU CERCEL
ANDREI-CLAUDIU DAROCZI

RALUCA IORDAN
DAN DEŞLIU
VICTORITA DUŢU
ANETA GE
ORGESCU
ADINA-
CRISTINELA GHINESCU
IULIANA GHIOCA
DAN IO
RDACHE
MIHAI
LEONTE
COSTEL MACOVEI
GABRIELA MIHAIL
CRĂIŢA MOROIENI
GEORG
ETA OLTEANU
GEORGE PENA
GABRIELA PETCU
VIRGINIA POPESCU
ŞTEFANIA PUŞCALĂU
TANIA ROMAN
SIMINA SILVIA ŞCLADAN
VALERIA TAMAŞ
LILANA TOMACHE
IONELA VAN REES-ZOTA

NICULINA VIZIREANU

 

…şi nu pot să nu scriu câteva gânduri despre poemele lor, pe care le-am citit şi uşor surprinsă, şi cu interes iar nu o dată, ca atunci când am ajuns la titluri ca: Pentru dumneavoastră MAMĂ(SILVIA SIMONA BODEA), Mai cred în minuni(ARISTIŢA BUCIU STOIAN), Adevărul ascuns(FLOAREA CĂRBUNE), Ploaia de cristal(CRISTINA CĂRBUNE),Durere românească (VALERIU CERCEL), Ca trecător (ANDREI-CLAUDIU DAROCZI), Dorm pentru tine(RALUCA IORDAN), Frumoase clipe(DAN DEŞLIU), Pulbere de lumină (VICTORITA DUŢU), Scrisoare către fiul meu (ANETA GEORGESCU), Călător înspre veşnicie(ADINA-CRISTINELA GHINESCU), În miros de liliac(IULIANA GHIOCA), Contemplaţie solo fără voce(DAN IORDACHE), Am pornit (MIHAI LEONTE), Eu templul(COSTEL MACOVEI), Rânduri şi gânduri(GABRIELA MIHAIL), Dependenţa de cuvânt (CRĂIŢA MOROIENI), Am învăţat (GEORGETA OLTEANU), Neuitarea unui bărbat (GEORGE PENA), Viaţa ca o scenă (GABRIELA PETCU), Treptele devenirii (VIRGINIA POPESCU), Ascunsă într-o carte (ŞTEFANIA PUŞCALĂU), Clopoţind de primăvară (TANIA ROMAN), Cântecul codrilor (SIMINA SILVIA ŞCLADAN), În palme ierburi(VALERIA TAMAŞ), Dece ?(LILANA TOMACHE) sau poezia  Timpul (LUMINIŢA CIURARU) care aduce la viaţă poemele acestei prietene de suflet Liliana Tomache, Răsărit  de soare (IONELA VAN REES-ZOTA) şi nu în ultimul rând grafica dăruită cu drag de doamna Niculina Vizireanu pentru a înfrumuseţa această carte.

Coperta este realizată de poeta Adina Cristinela Ghinescu care a reuşit cu talent să reunească imagini importante din tainele creaţiei pentru a da farmec volumului “Izvoarele vieţii”.

          Acum când ţin în palmele mele această carte izvorâtă din florile sufletelor ce cred într-o lume mai bună, o văd ca un cer plin de stele…în care fiecare stea are taina şi lumina sa proprie.

 M-au surprins într-un mod plăcut, debutantele, Floarea şi Cristina Cărbune, mamă şi fiică dar şi poezia rafinată scrisă in română şi franceză a doamnei  Georgeta Olteanu, creaţiile poetei Aristiţa Buciu Stoian, o adevărată doamnă a poeziei româneşti care a ajuns la apogeul creaţiei sale, poeta Adina-Cristinela Ghinescu prin creţia sa în care debordează iubirea divină, poetul Dan Iordache prin versurile sale bine ancorate în literature contemporană, poetul Costel Macovei prin versuri desprinse din valurile vieţii atingând trepte înalte ale psihologiei umane, poeta Crăiţa Moroianu care prin versul său ne aduce clipe de bucurie şi de regăsire, poeta Ştefania Puşclău al cărei vers este de mult cunoscut şi apreciat de lumea literaturii contemporane, poeta Valeria Tamaş care aduce prin versul său colţuri din România şi din trăirile acestui popor …

Mă simt onorată să fi descoperit noi talente în poezie, dar şi în grafica aşa cum ne demonstreaza Gabriela Petcu prin creaţiile sale, doamna Virginia Popescu cu poeziile  scrise în română şi franceză, doamna Ionela Van Rees-Zota din Germania care ne dăruieşte cuvinte de iubire şi armonie şi mă bucur sincer că , « Izvoarele Vieţii », le-a dat posibilitatea să se manifeste.

            Este admirabil gestul poetei Luminiţa Ciuraru de a  finanţa şi promova versurile poetei Liliana Tomache, care s-a înălţat la ceruri fără să-şi mai vadă creaţiile publicate.

Vă recomad să poposiţi pe pagina acestui suflet ca să-i citiţi creaţiile şi să aprindeţi o lumină virtuală în memoria ei.

   Mă bucur sincer că poeţi consacraţi care au publicat în volumele anterioare acestui ciclu de cărţi s-au alăturat şi de această dată pentru a sprijini debutanţii în drumul lor pe tărâmul muzei lirice.

Vă mulţumim :

–         domnule Valeriu Cercel care ne-aţi adus din nou zâmbetul pe buze prin poeziile dumneavoastră tocmai din îndepărtata Canadă;

–         domnule Andrei –Claudiu Daroczi care aţi adus mirajul iubirii în paginile cărţii prin versurile create împreună cu poeta Raluca Iordan

–         distinsă colegă Victoriţa Duţu care prin versul fin deschideţi porţile luminii divine

–         doamna Aneta Georgescu care ne aduceţi cugetări şi trăiri din Italia;

–         doamna Iuliana Ghioca pentru versurile delicate dedicate iubirii de viaţă

–         domnul Mihai Leonte, iniţiatorul acestui ciclu de volume antologice, pentru că reuşiţi să descoperiţi români deosebiţi pe care îi încurajaţi să-şi publice creaţiile şi să păşească în lumea literară

–         doamna Gabriela Mihail  care prin versurile sale dedicate oamenilor importanţi din viaţa sa   şi nu numai ne ajută să vedem frumosul din acest Univers.

–         Domnul George Pena, profesorul care transmite urmaşilor săi înţelepciune şi ne  descrie glia strămoşească aşa cum numai marii români au reuşit să o mai facă ;

–         Doamna Tania Roman, un talent autentic care prin versul fin, bine încadrat în poezia contemporană ne destăinuie trăiri şi sentimente, ne redescoperă frumuseţea naturii şi a lui Dumnezeu.

–         Doamna Niculina Vizireanu care a fost încă de la început prin intermediul graficii sale , alături de toţi creeatorii de frumos din acest ciclu de volume ale prieteniei.

Vă doresc tuturor să străluciţi pe cerul idealurilor literare şi să vă bucuraţi de fiecare clipă în care numele voastre sunt rostite cu mandrie de cei dragi vouă.

Cu deosebită consideraţie,

Simina Silvia Şcladan

Reclame

Read Full Post »

DESCHIZÂND UŞI

GJ0597[1]

DESCHIZÂND UŞI

 Deschide uşa şi aerul proaspăt

Îţi va încărca sângele de sănătate!

Lasă vântul să-ţi răcorească pletele

Până simţi că-ţi ia cu el toate durerile,

Şi-ţi iartă toate regretele!

 

Deschide uşa grădinii şi desculţ

Ajută pământul pentru a da rod!

Pământul fraged de sub tălpi

Te va ajuta să revii la viaţă

Îngrijind florile sufletului tău.

 

Deschide uşa focului

Şi lasă flacăra să-ţi ardă,

Gândurile neclare, amintirile triste

Până când ele vor înceta să mai existe

Redevenind vesel, plin de speranţe şi vise.

 

Deschide uşa spre lumina divină

Şi lasă iubirea de viaţă să revină

În inima ta ce n-a-ncetat a bate,

La unison cu ritmul Universului,

Din care cu toţii facem parte.

 Simina S

Read Full Post »

scan0003

,,Eu am umblat prin locuri ca de vise

 Trăind uşor sau trăind greu,

 Dar nicăieri braţe deschise

 Nu am găsit ca-n satul meu! ”

 ARISTITA BUCIU STOIAN

 

 

Născută la data de 22 aprilie 1938, în localitatea Nadanova, judeţul Mehedinţi, unde a absolvit cursurile primare, Aristiţa Buciu -Stoian a continuat studiile în Dr. Tr. Severin, Craiova, Miercurea Ciuc şi Târgu Mureş.

 Activitatea profesională a desfăşurat-o în Banat  şi Mehedinţi.

 A publicat până în prezent 10 volume de poezie şi alte 8 volume aşteaptă să vadă lumina tiparului.

Aristiţa Buciu-Stoian este o poetă ajunsă la maturitatea actului de creaţie, care nu lasă nimic neterminat.

Pentru înalta putere de creaţie şi de dăruire artistică remarcabile sunt versurile:

MAI CRED ÎN MINUNI

 

Minunile dacă astăzi n-au venit

O să vină mâine.

Sau poate că au trecut

Ieri, pe lângă mine.

Dar timpul,

Timpul trece pe aceiaşi cărare,

Cărare ce se crede a fi dreaptă.

În necunoştinţă mi se pare,

Că este tare întortocheată.

Şi fiecare cotitură,

Este graniţă între moarte şi viaţă

Acoperită cu zgură,

Cu soare nor sau ceaţă.

Fiecare am avut câteodată nostalgia locurilor în care am crescut şi am cunoscut
lumea.

Aristiţa Buciu-Stoian are nostalgia tinereţii, a vieţii de pe Pământ, cu necazurile ei, dar şi cu speranţa de fiecare zi.

În versurile sale, omul  este surprins întotdeauna în clipa marilor trăiri, atunci când omul se îngână cu natura sau când trăirea acestei legături eterne dă omului sau naturii sentimentul împlinirii.

Avem multe de învăţat din lirica acestui om frumos.

CAUT

 

Caut urmele pe unde am trecut,

Dar timpul scurs le-a şters pe toate

S-au şters că n-au avut un scut

De ploaie şi de noapte.

Caut steaua mea şi-a ta

Ce ne-aşteaptă în fiecare seară

Caut luna care ne veghea,

Caut ce-aş vrea să găsesc iară.

Dar timpul nu-i deloc milos,

Cu el ia tot şi ură şi iubire,

Din când în când, în mod sfios

Ţi-aduce un peisaj de amintire.

Versurile sunt realizate uneori prin multe semne de întrebare puse sinelui,  în urma trăirilor care:

„S-au şters că n-au avut un scut

De ploaie şi de noapte.”

Versurile sunt mereu  şlefuite de gingăşia gândurilor, gânduri cuprinse de nostalgia clipelor trecute, frumoase amintiri care stau în calea timpului ce „nu-i deloc milos”.

Noi, scriitorii, mai ales poeţii, suntem fiinţe nobile, cel puţin aşa ne place să credem …şi cum nu poate exista poet fără cititor, mă bucur sincer că am fost printre primii cititori ai acestui nou volum de poezii.

Vă mulţumesc pentru cuvintele frumoase date prin autograful dumneavoastră şi pentru versurile dedicate.

 scan0004

Mi-a făcut o adevărată plăcere să vă citesc poeziile din  volumul antologic „Izvoarele vieţii”, să vorbim pentru prima oară ca şi cum eram vechi prietene şi acum să ţin în palmele mele această carte deosebită, „Nostalgia gândului meu”.

Vă doresc să străluciţi mereu pe cerul plin cu stele al creatorilor de frumos din această ţară şi din lume!

Cu deosebită consideraţie,

Simina Silvia Şcladan

Read Full Post »

BT coperta clipe de lumina

Danuţ Deşliu-sau cum este cunoscut în lumea muzicii Dandes-este un poet al sufletului simplu care cântă prin poezia sa dragostea de viaţă şi de frumos.

Este de apreciat efortul acestui minunat om de a reda umanităţii gânduri curate desprinse din în lupta sa cu viaţa.

Debutul său literar cu volumul „De iubire si de dor” a deschis drumul acestei noi plachete literare „Clipe de lumină” plină de frumuseţe spirituală.

Este un adevărat balsam pentru suflet să citeşti versuri scrise la umbra clipei de sfinţenie, când însuşi Dumnezeu atinge gândul poetului.

Citindu-i poziile ne regăsim pe noi, pe omul din noi, pe copilul din fiecare pentru că lumea văzută prin ochii poetului este mereu deosebită.

O poezie care va fi publicată la secţiunea autorului în volumul antologic „Izvoarele vieţii” şi care mi-a adus zambetul pe buze prin candoarea cu care autorul îşi abordează trăirile:

VIAŢA MEA

Şi dacă viaţa mea e o poveste.
Ce a-nceput cândva, ca şi a ta,
A fost odată şi acuma este
Şi într-o zi, ea se va termina.

Dar vreau să o traiesc frumos.
Să mă bucur din plin de ea,
Să mai aştern cuvinte cu folos,
Care să vă bucure inima.

Căci viaţa mea e un roman în care,
Te regăseşti şi tu şi el.
Poate, vă întrebaţi, oare ?
Ce se va ascunde-n el ?
DANDES

Dan Deşliu este un poet al fericirii, un poet care iubeşte frumosul, pentru că el are curajul să descrie şi să glorifice frumuseţea lumii prin versurile sale. O face calm şi visător, atent la nuanţe, absorbit de îndeletnicirea sa, ca şi cum ar cânta prin versul său pentru întreaga creaţie.

Regăsim, cu plăcere, în paginile cărţii acea bucurie de viaţă care mai poate fi văzută doar în ochii copiilor atunci când contemplă o floare sau un răsărit de soare.
Contemplarea existenţei de către poet devine motiv de cântec, bucurie şi armonie. Regăsim în versurile sale acea admirare deopotrivă copilărească dar şi inteligentă a lumii înconjurătoare.

Poezia lui Dan Desliu înseninează sufletul, readuce liniştea şi candoarea, te distrage de la tumultul cotidian, pentru ca la un moment dat să realizezi că viaţa a fost şi este mereu simplă şi frumoasă numai atunci când eşti racordat la divinitate.
De aceea aceste versuri pot fi citite de fiecare om care este în căutarea liniştii sufleteşti, fără a mai căuta complicaţiile cuvintelor ascunse sau înţelesul metaforelor grele pentru că imaginile sunt atent căutate, iar poemele sunt construite cu grijă, deşi gândul poetului pare că zboară simplu şi dezinvolt, ca o pasăre.
Îţi doresc să zbori în continuare pe aripile cântecului şi poeziei pentru că numai aşa glasul tău poate fi auzit de întreaga creaţie.

Cu deosebită consideraţie,

Simina Silvia Şcladan

Read Full Post »

honeysuckle

În multe ţări din lume pe 8 martie se sărbătoreşte Ziua femeii iar  Ziua mamei se sărbătoreşte pe 10 mai.

Azi am avut ocazia să sărbătoresc şi eu ziua mamei alături de românii de dincolo de graniţele ţării.

 Este o ocazie pentru ca toată familia să se reunească în casa păinţilor şi să meargă la slujbă. Mamele sunt răsfăţate cu flori şi cadouri, iar unele şcoli organizează serbări la care copiii cântă şi recită poezii. Copiii mai mici oferă cadouri făcute chiar de ei.

În multe ţări ale lumii, obiceiurile asociate Zilei Mamei sunt foarte asemănătoare cu cele româneşti.

Mamele au liber de ziua mamei şi se pot bucura împreună cu familia de această zi de 10 mai.

La noi în România azi se sărbătoreşte Ziua mamelor de îngeri, copii plecaţi la ceruri mult prea devreme.

Pentru primul meu copilaş, îngerul nostru păzitor încă sunt mama lui, o mamă de înger.

Mă bucur că am reuşit să botez fetiţa şi să o înmormântez creştineste, chiar dacă spitalul nu a vrut să ne dea certificat de naştere, deşi fetiţa a trăit două zile.

Acum când sunt mama a trei copilaşi aceste amintiri au rămas undeva departe şi mă pot bucura din nou de viaţă.

LA MULTŢI ANI! tuturor mamelor din lume.

Read Full Post »

festivalul-eusebiu-camilar-magda-isanos

Ediţia a XIV-a, a Festivalului literar “Eusebiu Camilar – Magda Isanos” de la Udeşti este  organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, din cadrul Centrului Cultural Bucovina, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, cotidianul de tradiţie al judeţului Suceava, “Crai nou”, Primăria Udeşti, Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera” şi Complexul Muzeal Bucovina. Omul care s-a ocupat direct de organizarea şi buna desfăşurare a concursului este poeta suceveană Carmen Seiciuc.

Juriul care a evaluat lucrările lor este compus din:

prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, decanul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, critic literar – preşedinte;

 –George Vulturescu,  poet, publicist, editor, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Satu Mare, redactor-şef al revistei “Poesis”;

scriitorul Gellu Dorian, redactor-şef şi consilier al Editurii “Axa” Botoşani, redactor-şef al revistei “Hyperion”;

Liviu Clement – poet, publicist, redactor şef la ziarul sucevean Crai Nou;

prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, scriitor, critic literar, decanul Facultăţii de Jurnalistică al Universităţii “Tibiscus” din Timişoara;

prof. univ. dr. Vasile Spiridon, critic literar, şeful Catedrei de limba şi literatura română a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bacău;

scriitorul Marcel Mureşeanu din Cluj-Napoca (cu o îndelungată activitate literară şi administrativ-culturală în judeţul Suceava) – proză scurtă şi reportaj literar.

Numele laureaţilor acestui concurs a fost ţinut în secret până în ultimul moment când au primit premiile.

La poezie au fost premiate în special versurile albe scrise de tinerele condeie.

La poezie :

-Irina Roxana Georgescu, cu o poezie ca un val de mare sau o pală de vânt;

-George Serediuc, cu poezia lui deosebit de obiectivă care m-a frapat şi mi-a atras atenţia că merită citită;

– Vlad Ionuţ Sibechi, un tânăr scriitor în devenire

La proză scurtă:

-Emil Iliescu, un scriitor care are încă multe de spus;

-Adrian Paparuz, poet şi prozator cu un optimism frumos;

-Lorena Păvălan Stuparu, o doamnă de la care avem multe de învăţat;

La reportaj literar:

-Floarea Cărbune, perla de la malul mării care ne descoperă o lume frumoasă nelăsând răutatea să ne atingă sufletele;

-Jenica Romanică, profesoara din Vatra Dornei care ajută tinerele condeie să creeze oentru viitor;

Cea mai frumoasă descoperire este cuvântul doamnei Carolina Ilica, o doamnă a poeziei româneşti care reuşeşte să ducă poezia românească dincolo de graniţele ţării prin arta ei inedită: Poezia de lut, Poezia de Lână, Poezia de lemn…

Sunt primele impresii scrise în câteva minute şi nu am reuşit să enumăr toţi laureaţii.

3501392895_dfc03c2144

Revin pentru a reda lista completă a câştigătorilor aşa cum le prezintă revista Nordlitera, unde redactor şef este domnul Liviu Clement:

Secţiunea PROZĂ:
MARELE PREMIU „EUSEBIU CAMILAR” şi Premiul revistei BUCOVINA LITERARĂ Suceava: Emil Iliescu – Chitila, Ilfov;
Premiul I şi Premiul revistei ATENEU Bacău: Mihaela Dordea – Bucureşti;
Premiul II şi Premiul revistei ORAŞUL, Cluj Napoca:  Lorena Păvălan Stuparu – Bucureşti;
Premiul III: Adrian Păpăruz – Zărneşti, Braşov;
Secţiunea POEZIE
MARELE PREMIU „MAGDA ISANOS” şi Premiul revistei CONVORBIRI LITERARE Iaşi: Irina Roxana Georgescu – Medgidia, Constanţa;
PREMIUL „CONSTANTIN ŞTEFURIUC”, acordat de cotidianul CRAI NOU Suceava, şi Premiul revistei HYPERION Botoşani: Daniel Frîncu – Braşov;
Premiul I şi Premiul revistei TIMPUL, Iaşi: Diana Lorena Ţugui – Giurgiu;
Premiul II şi Premiul revistei POESIS, Satu Mare:  Alexandra Emilia Bucur – Bucureşti;
Premiul III şi Premiul revistei STEAUA, Cluj Napoca:  Andreea Mihalcea – Ploieşti;
Premiul revistei PORTO FRANCO, Galaţi: Daniel Bratu – Iaşi;
Premiul revistei PLUMB, Bacău: – Vlad Ionuţ Sibechi – Boroaia, Suceava;
Premiul revistei REVISTA ROMÂNĂ, Iaşi: Andreea Felciuc – Vatra Dornei, Suceava;
Premiul revistei CITADELA, Satu Mare: George Alexandru Serediuc – Suceava;
Premiul revistei JUNIMEA STUDENŢEASCĂ Iaşi:  Roxana Diana Baltaru – Suceava;
Premiul revistei electronice NordLitera (www.nordlitera.ro), Suceava:  Afrodita Filomela Popescu – Călăraşi;
Secţiunea REPORTAJ LITERAR:
MARELE PREMIU „MIRCEA MOTRICI” şi Premiul revistei CITADELA, Satu Mare:  Daniel Bratu – Iaşi;
Premiul I – Floarea Cărbune – Constanţa;
Premiul II – Doru Emanuel Iconar – Cluj Napoca;
Premiul III – Jenica Romanică – Vatra Dornei, Suceava.
A fost superb, a fost frumos, a fost inedit!

Mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să descopăr această lume a scrisului!

Read Full Post »